Ložiska :

Fakta

Těsnění typu LLU

Dva těsnicí gumové kroužky z materiálu NBR 70 (nitril-butadien-kaučuk) se střední/vysokou mírou kontaktu s vodícími drážkami obrobenými přímo ve vnitřním kroužku ložiska.

Těsnění typu LLB:

Dva těsnicí gumové kroužky z materiálu NBR 70 (nitril-butadien-kaučuk) s nízkou mírou kontaktu s vodícími drážkami obrobenými přímo ve vnitřním kroužku ložiska.

Těsnění typu VV:

Dva těsnicí gumové kroužky z materiálu NBR 70 (nitril-butadien-kaučuk) bez kontaktu s vodícími drážkami obrobenými přímo ve vnitřním kroužku ložiska.

Těsnění typu SRS:

Dva těsnicí gumové kroužky z materiálu NBR 70 (nitril-butadien-kaučuk) axiálního typu s velkou kontaktní plochou, přičemž pracují velmi lehce a hladce. Lze je jednoduše vyjmout i s pojistným kroužkem, který zajišťuje jejich pozici a usnadňuje servis.

Zde je znázornění jednotlivých variant:

Typy těsnění

Instalace a demontáž ložisek:

Ložiska by nikdy neměla být instalována tlakem na vnitřní kroužek ložiska. Vždy tlačte na vnější kroužek ložiska. Používejte vodicí lis či podobný nástroj, který bude v kontaktu pouze s kovovou částí vnějšího kroužku. Ložiska by měla být vždy instalována pouze s použitím lisu, a zaváděna do díry zcela rovně a ne pod žádným úhlem.